E-klankbord

Soms is het lekker om even te klankborden met iemand, gewoon even een vraag te stellen om wat ingrediënten te krijgen waar je weer mee verder kan. Dat kan je nodig hebben, om in je project de volgende stap te zetten, of omdat je een persoonlijk probleem hebt. Maar in je omgeving is zo’n klankbord niet beschikbaar. En je hebt geen tijd voor een uitgebreid face to face klankbord.

Stuur dan een mail met je vraag, korte toelichting (ca. 500 woorden), woonadres, huistelefoon en e-mailadres naar het e-klankbord van Spot: klankbord@spotspot.nl

Binnen twee werkdagen ontvang je een klankbordmail met gerichte tips en theorie, kaderverruimende vragen, ontstroevende suggesties en inspirerende reflecties. Genoeg ingrediënten om zelf je keuzes mee te kunnen bepalen. Kosten: 80 euro excl. BTW