Interim-manager - Facilitator

Ik houd van verandering van werkomgeving. Men heeft me wel eens getypeerd als een jobhopper met bindingsangst. Met die bindingsangst valt het wel mee: ik ben gewoon steeds op zoek naar nieuwe inspiratie en dus naar nieuwe mensen. De afgelopen 20 jaren heb ik vaste en tijdelijke banen gehad bij TNO, de Provincie Brabant, Heidemij Advies (nu: Arcadis), de Rijksplanologische Dienst en het DG Wonen van het Ministerie VROM, het Ministerie van Onderwijs, Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland en het Stadsdeel Zeeburg van Amsterdam. Telkens ging het daarbij om organisatie, bedrijfsvoering, management en coaching. Dat vind ik leuk. Ik ben daarmee ver afgedreven van mijn vak als landschapsecoloog.

Ik ben als interim-manager niet een keiharde saneerder, daarvoor heb ik teveel respect voor mensen. Ik ben ook geen type zeemeeuw-manager: binnenvliegen, hard krijsen, de boel onderschijten en weer wegvliegen. Ik wil er voor de mensen zijn, en die mensen zijn er niet voor mij.
Dat betekent dat ik me in mijn interim-opdrachten vooral richt op coaching van de collega’s, en daarnaast op begeleiding van organisatieveranderingen en op verdere versterking van de planning en control, van de samenwerking en van het smoel van de organisatie.
Er is altijd al heel veel in gang gezet. Ik trek die lijnen verder door: het roer gaat niet 180 graden om.

Mijn persoonlijke overtuiging is: met plezier werken werkt beter. En ik haal mijn plezier uit 4 dingen:

  1. ruimte: ik krijg en geef graag ruimte om binnen afspraken het werk zelf te organiseren.
    Daar hoort dan bij dat ik van iedereen vraag om eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar werk te nemen.
    Dat doe ik zelf ook.
  2. mezelf zijn: ik ben mezelf en zeg wat ik denk, en hoop van alle mensen met wie ik werk hetzelfde
  3. inspiratie: ik leer graag, deel graag mijn kennis en zie ook graag dat anderen dat doen
  4. lachen met elkaar: humor relativeert, maakt zware zaken licht en schept verbondenheid