Humor

spotleven?

spotidee?

spotlight?

spotprijs?

spotten met serieuze zaken?

'de spotvogel galmt den heelen dag een opgewonden lied, dat door geen enkelen anderen vogel zo wordt voortgebracht
dr. Jac. P. Thijsse, 'Lente' (1907)