Mensenkennis

de F van filmproductie

filmproductie vertaling naar overheidsbeleid
producent / opdrachtgever
basisconcept
minister / bestuurder
startnota
scenarioschrijver
scenario
politiek adviseur
nota
regisseur
script
projectleider
uitwerkingen nota
spelers
film
projectdeelnemers
operationeel beleid
publiek volksvertegenwoordiging / burgers

Welke rol speel jij in de filmproductie?
Ben je je bewust van de verschillende rollen?