Mensenkennis

de IJ van IJkmaat

  • we zien veel sneller de splinter in het oog van een ander, dan de (langzaam gegroeide) balk in ons eigen oog

Een bekende metafoor is die van de gekookte kikkers: stop je ze in een pan kokend water, dan springen ze er meteen uit. Stop je ze echter in een pan lauw water, dat je heel langzaam verwarmt tot het kookpunt, dan koken de kikkers vrolijk mee!
Niemand wil gekookt worden, dus is het zaak om ver voor het kookpunt de juiste signalen op te pikken. Hoe eerder hoe beter.
Want de wet van Compernolle gaat als volgt:
4x zo hoog signaal = 8x probleem = 16x moeilijkheid oplossing.
Het is dus zaak om het signaal zo vroeg mogelijk te zien, als het nog klein is. Dan is het probleem nog niet zo groot, en de oplossing nog te vinden.

Mensen die goed zijn in signalen oppikken noemen we kanaries, naar de vogeltjes die mijnwerkers vroeger mee onder de grond namen om zo vroeg mogelijk de aanwezigheid van het dodelijke mijngas te detecteren (de arme beestjes stierven daar het eerst aan).
Mensen die niet goed zijn in signalen oppikken, noemen we olifanten.
Gemiddeld vinden we onder vrouwen meer kanaries, en onder mannen meer olifanten. Helaas: van een olifant kan je geen kanarie maken: het olifant-zijn is aangeboren.
Hetzelfde geldt omgedraaid.
Als je van jezelf weet dat je een olifant bent, zoek dan een kanarie in je omgeving, die je op tijd waarschuwt. Er zijn twee soorten kanaries:

  1. de inhuizige: je krijgt een bijna continue reeks waarschuwingen en zorgen over je heen.  Erger je dan niet aan dat (zeurderige) signaal, maar onderzoek het samen of actie noodzakelijk is.
  2. de uithuizige: je krijgt van buitenaf door een signaal van iemand, die vergelijkt met de laatste keer dat hij/zijn aanwezig was. Denk aan je ongetrouwde tante, die van tijd tot tijd langs komt en dan opmerkt dat de zaken er blijkbaar niet goed voorstaan. Dat heb je zelf niet gezien: langzame veranderingen neem je niet goed waar! Ook al kent zo iemand niet alle ins en outs van je dagelijkse werk, luister toch naar die signalen, ze zijn waardevol!
    Ben je daarentegen een kanarie: zoek dan een olifant om je wat vaker gerust te stellen.

Bepaal samen de ijkmaat. Laat de splinter niet tot balk uitgroeien!

ben jij een olifant of kanarie?

met wie bepaal jij samen de ijkmaat?

meer weten? lees Alles went, ook een adolescent van Theo Compernolle