Mensenkennis

de L van Loopbanen

John Holland onderscheidt 6 mens- en omgevingstypen. Vaak is je loopbaan hiermee  in overeenstemming:

Realistisch
Het Realistische menstype werkt graag met dingen, gereedschap, machines, planten en dieren. Hij heeft een goed technisch inzicht, is handig, en vindt het prettig zich lichamelijk in te spannen. In zijn optreden is hij praktisch en doortastend. We vinden het Realistische menstype in beroepen zoals: automonteur, bouwkundig opzichter, landbouwer, elektricien, vliegtuigmonteur.

Intellectueel, onderzoekend
Het Intellectuele menstype houdt van studeren en nadenken. Hij onderzoekt graag dingen. Hij kan logisch denken en is meestal goed in wis- en natuurkunde. Zijn optreden is verstandelijk, kritisch en nieuwsgierig. Het Intellectuele menstype treffen we aan in beroepen zoals: bioloog, scheikundige, natuurkundige, medisch specialist, geoloog.

Artistiek
Het Artistieke menstype is het liefst druk bezig met creatieve en kunstzinnige werkzaamheden. Hij bezit een rijke fantasie en kan deze vormgeven in beeldende kunst, literatuur of muziek. In zijn gedrag is hij gevoelig, origineel en individualistisch. Het Artistieke menstype komen we tegen in beroepen zoals: componist, musicus, kunstschilder, binnenhuisarchitect, toneelspeler, schrijver.

Sociaal
Het Sociale menstype werkt graag met mensen, zoals in de dienst- of hulpverlening en in het onderwijs. Hij heeft goede contactuele vaardigheden, kan goed luisteren en weet eigen gedachten en gevoelens goed onder woorden te brengen. In zijn optreden is hij zorgzaam, tactvol, en sterk op de ander gericht. Het Sociale menstype vinden we in beroepen zoals leraar, maatschappelijk werker, psychotherapeut, logopedist, sociaal raadsman.

Ondernemend
Het Ondernemende menstype houdt van werkzaamheden in de handel, de politiek of het bestuur. Hij kan goed leiding geven en organiseren. Ook weet hij anderen gemakkelijk van iets te overtuigen. Zijn optreden is actief, zelfverzekerd en overheersend. In de volgende beroepen komen we het Ondernemende menstype vaak tegen: verkoper, bedrijfsleider, t.v.-programmaleider, bankdirecteur.

Conventioneel
Het Conventionele menstype is het liefst met administratieve werkzaamheden bezig. Hij weet graag waar hij aan toe is en houdt van regelmaat. Hij bezit kantoorvaardigheden, kan zeer nauwkeurig werken, en kent de regels. Zijn gedrag is correct en betrouwbaar. Het Conventionele menstype vinden we in beroepen zoals; boekhouder, secretaresse, belastingdeskundige, bankemployé, calculator.

in welke mate is je beroep in overeenstemming met je Holland-menstype?

hoogste tijd voor een nieuwe loopbaanstap?

meer weten? www.styxcareerconsult.nl