Mensenkennis

de P van PBOI-profiel

 • de enige plaats waar succes voor werk komt, is het woordenboek (Vidal Sassoon)

Het PBOI-profiel geeft aan, hoe je in je werk staat.

 • de Producent is gericht op realiseren van gewenste output.
  Succesfactoren in zijn rol zijn onder andere: het vertalen van algemene doelen naar operationele doelen, besluitvaardig optreden, slagvaardig handelen, taakgerichtheid, doelgericht werken
 • de Beheerder is gericht op het beheren van werkprocessen.
  Hij let op kwaliteit, kwantiteit, budgetten, levertijden, service en regelgeving.
  Succesfactoren in zijn rol zijn onder andere: duidelijkheid scheppen omtrent taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, bewaken van procedures en voorschriften, stellen van prioriteiten, planmatig werken en het ontwikkelen van meetinstrumenten.
 • de Ondernemer beoordeelt of bestaande doelen moeten worden uitgebouwd of gewijzigd. Zijn aandacht gaat uit naar de omgeving, naar kansen en bedreigingen, nar technologie en concurrenten.
  Succesfactoren in deze rol zijn onder andere: open staan voor de omgeving, oog en oor hebben voor signalen en ontwikkelingen, kansen creëren en aangrijpen, zicht hebben op de organisatie als totaalsysteem.
 • de Integrator wil de relatie tussen individu en organisatie optimaliseren.
  De succesfactoren van deze rol zijn onder andere: gebruik maken van sterkten en opheffen van zwakten, het herkennen en ontwikkelen van potentieel, het tot stand brengen van samenwerking.

wat is jouw favoriete rol?

welke rol mis je in je team?