Mensenkennis

de M van Meyer-Briggs type indicator

  • In Amerika zie je soms in ultrakorte contactadvertenties: ESTP zoekt ISFJ.

Achter deze codes steekt het Meyer-Briggs Type Indicator. Blijkbaar een ideaal hulpmiddel om een levenspartner uit te kiezen.
De Meyer-Briggs Type Indicator (MBTI) is in 1962 ontwikkeld door Katherina Briggs en haar dochter Isabel Meyers op basis van de persoonlijkheidstheorie van Carl Gustav Jung. De MBTI geeft voorkeuren weer in houding, gedrag en vaardigheden. Met acht persoonlijkheidsvoorkeuren, verdeeld over vier tegengestelde paren, zijn uiteindelijk 16 verschillende typen (vierlettercominaties) te onderscheiden.

Dimensies

Tegenstellingen
Aandacht richten Extravert  E

Extern gericht, initiatiefrijk,voorkeur voor mondelinge communicatie, leren door handelen en discussiëren, brede interesses, eerst praten en dan pas denken, sociaal en expressief

Introvert  I

Intern gericht, ideeën overdenkend, voorkeur voor schriftelijke communicatie, leren door na te denken, diepgang, eerst denken dan doen, teruggetrokken en rustig, gemakkelijk concentreren
Informatie opnemen Sensing  S  (observatie)

Praktisch, gericht op feiten, vertrouwend op ervaring, sequentieel informatie verwervenen herinneren
Intuition  N  (intuïtie)

Fantasierijk, verbaal creatief, vertrouwend op inspiratie, gericht op totaalbeeld, abstract en theoretisch, toekomstgericht, van de hak op de tak


Beslissingen nemen Thinking  T  (reflectie)

Analytisch, logica volgend,objectieve waarheidsnorm,vastberaden, redelijk en eerlijk

Feeling  F  (gevoel)

Invoelend, strevend naar harmonie, schatten invloed op mensen in en hebben impact, sympathieke houding, laten leiden door persoonlijke waarden, teerhartig, heel wat aanvaardend

Omgaan met de buitenwereld

Judging  J  (beheersing)

Planmatig, organiseren hun leven, voorkomen werken tegen de klok, besluitvaardig

 
Perceiving  P  (perceptie)

Spontaan, flexibel, open voor nieuwe informatie en mogelijkheden, werken graag tegen de klok, onsysthematisch


Denk na over jezelf en over iemand met wie je niet goed hebt samengewerkt. Verschilden jullie van elkaar in een van deze vier dimensies? Misschien moet je eens proberen om te kijken wat je ‘type’ en dat van je teamgenoten is.

meer weten?  www.personalitytype.com/quiz