Mensenkennis

de W van Waarde

 • als je waarden je iets waard zijn, moeten ze je gedrag bepalen (Ken Blanchard)
 • het leven gaat over conflicterende waarden (Ken Blanchard)

Mensen verschillen in de waarden die voor hen persoonlijk de belangrijkste zijn. Dat kan leiden tot onbegrip en conflicten. Zo zal de workaholic (waarden: vooruitgang, wedijver, etc.) weinig begrip hebben voor de moeder die verlof opneemt bij iedere verkoudheidje van haar kind (waarden: genegenheid, gezins-geluk). De krachtigste voorspeller of mensen gelukkig en succesvol zijn in hun werk en privé-leven, is dat de waarden van de persoon passen bij de waarden van de organisatie of de leefomgeving.
Geef bij de volgende lijst waarden aan wat voor je niet erg belangrijk is in je leven, wat gemiddeld belangrijk is en wat erg belangrijk.

 • Verworvenheden (prestaties, vakmanschap, het gevoel iets tot stand te hebben gebracht)
 • Vooruitgang (promotie)
 • Wedijver (willen winnen, risico's nemen)
 • Macht (beheersing, autoriteit, invloed op anderen)Erkenning (respect van anderen, status)
 • Verantwoordelijkheid (aanspreekbaarheid op resultaten)
 • Weelde (geld verdienen, rijk worden)
 • Avontuur (nieuwe en uitdagende ervaringen)
 • Creativiteit (fantasievol en vernieuwend zijn)
 • Roem (bekendheid)
 • Vrijheid (onafhankelijkheid, autonomie)
 • Plezier
 • Wijsheid (het leven begrijpen, kennis vergaren)
 • ...........
 • Economische zekerheid
 • Integriteit (eerlijkheid,  oprechtheid,  staan voor ideeën)
 • Loyaliteit (plichtsbesef, respect, gehoorzaamheid)
 • Orde (kalmte, stabiliteit, aangepastheid)
 • Gezondheid
 • Zelfrespect (trots, gevoel voor persoonlijke identiteit)
 • .........
 • Genegenheid (liefde en warmte)
 • Coöperatie (goed met anderen samenwerken)
 • Gezins-, familiegeluk
 • Vriendschap
 • Hulpvaardigheid (anderen willen helpen, de wereld verbeteren)
 • Innerlijke harmonie
 • Betrokkenheid (met anderen meedoen, erbij horen)
 • Persoonlijke ontwikkeling (gebruik van potenties)
 • Geloof (religieuze ideeën)
 • ........

 

wat zijn uit deze lijst je vijf belangrijkste waarden? En wat is je top 3?

schrijf nu de grafrede waarvan je hoopt dat anderen hem uitspreken op je eigen begrafenis, en waarin je top 3 van de waarden die je hebt aangekruist voorkomen.

en als je doorvoelt, wat is dan je allerbelangrijkste waarde?