Mensenkennis

de V van Volgers

  • leiding krijgen is een kunst

Krishnamurti zei: wie mij volgt is het niet waard mij te volgen.
De visionaire leider vraagt dus aan zijn medewerkers: voel je aan mij verbonden, maar doe wat jij kunt en wilt. Onder degenen die dat niet lukt, kunnen we zes typen slechte volgers onderscheiden:

  1. de sloof geeft meer dan hij terug krijgt. Onderhuids sluimert ongenoegen, dat plots tot uitbarsting kan komen.
  2. de profiteur neemt meer dan hij geeft.
  3. de dweper identificeert zich volledig met de waarden en normen van de organisatie, maar stelt ze niet ter discussie en vergeet zijn eigen waarden.
  4. de terrorist stelt eigen idealen en stokpaardjes ver boven die van de organisatie.
  5. de marionet gehoorzaamt de baas klakkeloos, ook als hij daarmee zijn eigen of andermans belang schaadt.
  6. de betweter duikt zo op misstanden dat hij de belangen van de organisatie en de mensen uit het oog verliest.

wat voor type volger ben jij?
en de mensen met wie je werkt?
wat doe je eraan, om dit gedrag in stand te houden?
wat doe je eraan, om dit gedrag te veranderen?

meer weten? lees de kunst van het volgen van Bart Drenth, Ber Daamen en Aart Goedhart, Beerenschot