Mensenkennis

de S van Sociale architectuur

  • door goede afscheidingen krijg je slechte buren (Peter Block)

Je kan in organisaties 4 sociale rollen tegenkomen:

  1. de technicus: denkt en werkt praktisch: er is maar één weg naar de toekomst
  2. de econoom: is commercieel: ieder mens handelt op basis van eigenbelang
  3. de kunstenaar: vindt het belangrijkste idealisme, intimiteit en diepgang
  4. de sociaal architect: verenigt en versterkt de eerste drie rollen, zowel op individueel als op organisatorisch niveau

De sociaal architect is iemand die als kunstenaar geschoold is in de esthetica, de waarden of de intuïtieve aspecten van een situatie, maar handelt op grond van de materiële of concrete aspecten zoals de technicus-econoom doet.
Hij heeft drie ontwerpcriteria:

  1. wordt idealisme aangemoedigd?
  2. wordt intimiteit mogelijk gemaakt?
  3. is er ruimte voor en behoefte aan diepgang?
  4. Hierdoor schept hij sociale ruimte.

De sociale architectuur is een middel dat in plaats kan komen van leiding geven en controleren. Sociale architectuur is een rol voor bazen én voor medewerkers.

welke sociale rol neem jij in op je werkplek?

welke rollen mis je in je team?

meer weten? lees: Het antwoord op Hoe? is Ja  van Peter Block